Sector: Vastgoed

Grond en gebouwen zijn de bestanddelen van de sector vastgoed. Alle mogelijke gebouwen zoals woningen, kantoren, sportcomplexen en ziekenhuizen. Gebouwen en grond tezamen hebben de noemer vastgoed omdat ze niet of nauwelijks te verplaatsen zijn. Vastgoed is belangrijk en kostbaar omdat elk gebouw op een stuk grond staat en mensen meestal in gebouwen wonen en werken. Dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven, dus de sector vastgoed is er één met een eeuwige toekomst. De baankans is daarom aanzienlijk.

In de sector Vastgoed is het van belang dat je beschikt over voldoende kennis, maar, zeker niet minder belangrijk, ook over inzicht. Je neemt, bijvoorbeeld in de projectontwikkeling, de nodige risico’s en maakt inschattingen waarmee grote bedragen gemoeid zijn. Die inschattingen maak je op basis van onder anderen maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en de toename van individualisme.

De sector kenmerkt zich door een groot aanbod van werk. Als beroep kan je bijvoorbeeld kiezen om controller, bouwmanager, projectontwikkelaar of makelaar te worden.