Video: Jeugdreclasseerder

Als Jeugdreclasseerder kun je aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in de jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld Bureau Halt of.. Bureau Jeugdzorg. In opdracht van de overheid of de rechter begeleid je jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Vaak wordt deze vorm van begeleiding opgelegd in plaats van een gevangenisstraf. Jouw taak is het voorkomen en beŽindigen van strafbaar gedrag. Hiervoor ga je eerst in gesprek met de jongere om het probleem en zijn leefsituatie inzichtelijk te maken. Het kan zijn dat je hiervoor ook gesprekken voert met bijvoorbeeld de ouders of vrienden. Samen stel je een plan op en maak je afspraken. Je bemiddelt bij problemen en organiseert de taakstraffen. Ook ondersteun je de jongere bij het uitvoeren van het plan. Als Jeugdreclasseerder heb je contacten met verschillende deskundigen zoals gezinsvoogden of de kinderbescherming. In de meeste gevallen rapporteer je aan justitie.

Wil je later als Jeugdreclasseerder aan de slag? Dan moet je minderjarigen en ouders kunnen adviseren, motiveren en begeleiden. Je moet je kunnen inleven in de situatie van de jongeren en oplossingsgericht te werk gaan. In dit beroep moet je jouw verantwoordelijkheden durven nemen. Ook moet je kunnen samenwerken en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken.

Je hebt een breed netwerk van deskundigen om je heen, hierdoor kun je je breed oriŽnteren. Je moet goed om kunnen gaan met de problemen van een ander, waarbij het belangrijk is dat je het overzicht bewaart. Tijdens je werk kun je vervelende situaties tegenkomen. Belangrijk is dat je altijd werkt aan een goede toekomst voor jouw cliŽnten.

Spreken de werkzaamheden van een Jeugdreclasseerder je aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!