Video: Jeugdbeschermer

Als Jeugdbeschermer kun je later aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk werk of jeugdzorg. Ook kun je werken bij de raad voor de kinderbescherming of de reclassering. Volgens de wet hebben minderjarigen recht op jeugdbescherming wanneer zij bedreigd worden in hun ontwikkeling. Als Jeugdbeschermer of gezinsvoogd ben je verantwoordelijk voor dit recht. Jij wordt ingeschakeld wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan waaruit blijkt dat de leefsituatie van de minderjarige bedreigd wordt. Dat kan zijn wanneer de ouders niet meer voor een kind kunnen zorgen of een kind geen ouders meer heeft.

Jij begeleidt de minderjarige en het gezin. Daarbij adviseer je de kinderrechter over de te nemen maatregelen. Je stelt samen met bijvoorbeeld de ouders een plan van aanpak op. Je brengt structuur aan in de opvoeding, je bemiddelt bij problemen en je ziet erop toe dat de maatregelen worden nageleefd. Je rapporteert aan hulpverleners en betrokken instanties. Ook zorg je voor een goede administratieve afhandeling, waarbij al jouw bevindingen en conclusies worden opgeslagen in een persoonlijk dossier.

Wil je later als Jeugdbeschermer aan de slag? Dan moet je kunnen adviseren, motiveren en begeleiden. Je moet kennis hebben van de juridische aspecten en landelijke protocollen. Ook moet je goed kunnen samenwerken en het overzicht kunnen bewaren. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn ook zeker van belang in dit beroep. Je moet je kunnen inleven in je cliŽnt om inzicht te krijgen in de problemen en een oplossing te vinden die daar goed bij aansluit.

Je hebt een breed netwerk van deskundigen om je heen waardoor je van alle specialismen wel iets meekrijgt. Je moet goed om kunnen gaan met de problemen van een ander en het overzicht kunnen bewaren. Samen met de cliŽnt zet je de stap naar een goede toekomst!

Spreken de werkzaamheden van een Jeugdbeschermer je aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!