Video: Medewerker Groen, Grond en Infra

Als medewerker groen, grond en infra werk je in de dienstverlenende sector. De beroepscontext is mede afhankelijke van het type loonwerk dat je verricht. Dit kan agrarisch loonwerk zijn, cultuurtechnisch loonwerk, grondverzet of meststoffendistributie. De werkzaamheden worden veelal verricht op het terrein van de opdrachtgever.

Je voert gemechaniseerd werkzaamheden uit ten behoeve van bodemverzorging, teeltvoorbereiding, gewasverzorging en oogst. Je bewerkt de bodem en verzorgt de gewassen, teelten, begroeiing.
Je transporteert en je verricht grondverzet en cultuurtechnische werkzaamheden. Hiervoor zet je machines en werktuigen in.

Opdrachten ontvang je van je leidinggevende of van de opdrachtgever. De verkregen informatie vertaal je naar de uit te voeren werkzaamheden. Hiervoor maak je samen met je leidinggevende een uitvoerige werkplanning. Ook geef je advies aan medewerkers op vaktechnisch gebied. Tijdens de werkzaamheden onderhoud jij de werkplek en zorg jij voor het juiste materieel op de uitvoerlocatie. Je zorgt er ook voor dat de machines en werktuigen allemaal goed werken. Zijn er afwijkingen aan de machines of werktuigen dan verhelp jij deze zelf. Je onderhoudt machines, voert periodiek onderhoud uit en verricht reparaties. Je initieert ook corrigerende maatregelen als hierom wordt gevraagd.

Je moet beschikken over een klantvriendelijke, nauwkeurige en flexibele werkhouding. Je werkt in de meeste gevallen op het terrein van de opdrachtgever, waarbij jij het visitekaartje bent voor jouw bedrijf. Omdat je omgaat met machines en deze bedient is het van belang dat je geconcentreerd kan werken. Je hebt affiniteit met het maken van planningen en het aansturen van personeel. Daarnaast houd jij je tijdens je werkzaamheden rekening met het milieu en de veiligheid van jezelf, jouw collega’s en die van directe omstanders.

Spreken de werkzaamheden van Medewerker Groen, Grond en Infra jou aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!