Video: Specialist Teelt en Techniek

Als specialist teelt en techniek werk je in de primaire sector op een plantenteeltbedrijf. Tot deze sector behoren onder andere de groenteteelt, fruitteelt, bloembollen- en bolbloementeelt, paddenstoelenteelt en akkerbouw. Afhankelijk van de teelt werk je in de binnen- of de buitenteelt. Er is een grote diversiteit aan bedrijven; hierdoor kan de invulling en context van het beroep zeer divers zijn.

Jij bent degene die verantwoordelijk is voor het gehele teeltproces en je stuurt dit op goede wijze aan. Het is van belang dat je waarnemingen verricht aan het gewas ten aanzien van onder andere de groei van het gewas, het opsporen van ziekten, plagen, bemesting en bodemvruchtbaarheid. Je voert de voorkomende teelthandelingen uit vanaf zaaien, planten poten tot aan het oogsten van het product/gewas. Je bepaalt de oogstrijpheid en oogsttijdstip van het product. Je voert de voorkomende verwerkingshandelingen uit en maakt het product gereed voor afzet. Hiervoor voer je het product af naar opslagruimtes en check je met regelmaat het klimaat in de verwerkings- en/of opslagruimtes.

Naast de gehele verantwoordelijke voor het teeltproces draag je ook zorg voor machines, apparatuur en technische installaties. Je pleegt eenvoudig onderhoud en verhelpt kleine storingen tijdens het gebruik, voor zover jij deze zelf mag verrichten. Je test en controleert volgens richtlijnen/voorschriften de werking van de defecte apparatuur en stelt de in- en bijregeling en programmering bij totdat de apparatuur werkt volgens specificaties. Bij gecompliceerde afwijkingen schakel je de technische dienst in of doe je een beroep op een externe reparateur. Afwijkingen aan de apparatuur rapporteer je te allen tijde aan je leidinggevende.

Je hebt een uitvoerende maar ook een aansturende rol. Van belang is dat je medewerkers weet te begeleiden en te stimuleren in hun werkzaamheden. Je werkt met kwetsbare producten, zorgvuldigheid is een vereiste in je werkzaamheden als specialist teelt & techniek. Omdat je het gehele teeltproces in de gaten moet houden moet je goede analyses kunnen maken om eventuele verbeteringen aan te dragen. Daarnaast moet je goed kunnen plannen en organiseren.

Spreken de werkzaamheden van specialist teelt & techniek jou aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!