Video: Waterbeheerder

Als waterbeheerder beweeg jij je in een breed werkterrein. Je werkt in tuinen, plantsoenen, recreatieparken en in stedelijke gebieden bij oevers of langs de weg. Je bent in dienst van aannemers, waterschappen, ingenieursbureaus, cultuurtechnische bedrijven, gemeenten, rijkswaterstaat, provincie of loonbedrijven.

Afhankelijk van de organisatie stuur je een klein team van medewerkers aan. Samen met je team ben je aan het meten, bemonsteren en controleren. Je inventariseert je werkgebied en neemt de terreingegevens op en verwerkt deze. Zijn er bijvoorbeeld aantastingen of ziektes aan water of beplanting dan meld jij deze en bepaal jij in overleg met jouw leidinggevende de te nemen acties. Daarnaast neem je maatregelen om wateroverlast tegen te gaan, zorg je ervoor dat de waterkwaliteit optimaal blijft en houd je het waterpeil in de gaten. Hiervoor verricht je grondwerk, werk je taluds af en voer je metingen en waterpassingen uit.

Ook kan het zijn dat je rioleringssystemen en/of waterafvoersystemen aanlegt. Zijn er onverwachte omstandigheden dan dien je juist te handelen en/of te beslissen of je contact opneemt met jouw leidinggevende. Tijdens je werk ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van jezelf en die van jouw medewerkers en houd jij je te allen tijde aan de geldende regelgeving. Je draagt zorg voor gereedschappen en materieel. Verder ben je medeverantwoordelijk voor het werk van de medewerkers en voor de planning en coördinatie tijdens de uitvoering van het werk. Het kan voorkomen dat je klanten/bewoners te woord staat wanneer er in woonwijken of langs de wegen werkzaamheden staan gepland.

Je moet beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de eigen werkzaamheden en die van jouw medewerkers. Je moet vanuit jezelf zorg willen dragen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Van jou wordt verwacht dat je zelfstandig, maar ook in een team kan werken. In contact met opdrachtgever/ publiek/derden/collega’s weet jij je te gedragen conform de binnen jouw werkkring en binnen de maatschappij geldende normen en regels.

Je bent initiatiefrijk binnen jouw eigen verantwoordelijkheidsgebied, waarbij je rekening houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast ben je ook resultaatgericht, prijsbewust en positief kritisch. Omdat je contact hebt met derden en voorlichting geeft moet je verder beschikken over goede communicatieve vaardigheden.

Spreken de werkzaamheden van waterbeheerder je aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!