Video: SITA: Chauffeur

SITA is actief met het inzamelen, recyclen en… verwerken van diverse afvalstoffen en het verlenen van advies hierover. Overal kom je ons tegen. In straten, bedrijven, ziekenhuizen en fabrieken. Overal halen we afval op. Wat doen we met dat afval? Dat verwerken wij deskundig en duurzaam.

Wij werken vanuit een milieuvriendelijke visie. Bij alle activiteiten ligt de focus op het bijdragen aan een veilige en schone leefomgeving. Wij streven er naar om steeds slimmer en beter het afval in te zamelen, te bewerken of verwerken. Bijvoorbeeld door een betere afvalscheiding aan de bron, door optimalisatie van verwerkingsprocessen en door recycling. Onze duurzame ambitie zie je ook terug op de werkvloer. Veel vuilniswagens zijn uitgerust met een roetfilters en ophaalroutes worden zo optimaal mogelijk ingepland, zodat we brandstof besparen en daarmee CO2-uitstoot verminderen. Je werkt dus mee aan een duurzame milieu en dat vinden we schitterend werk.