Universiteit van Pacajus in `Nederlandse' woonwijk Brazilie

03 juni 2013
De Universiteit van Pacajus heeft een belangrijke stap gezet om zich te vestigen in een te ontwikkelen stadswijk. Deze stadswijk 'Novo Pacajus' ligt in de staat Ceara in het noordoosten van Brazilie en wordt door het Nederlandse Momentum Capital ontwikkeld in een partnership met Urbania International. Een oppervlakte van 304 hectare zal in de komende 10 jaar worden ontwikkeld als zelfstandig functionerend stadsdeel waar mensen zullen wonen, werken, recreeren, winkelen, sporten en naar school gaan. Tijdens een ceremonie op 18 mei jl. werd door de burgemeester van Pacajus op symbolische wijze de eerste steen gelegd van het onderwijsinstituut dat ruimte moet geven aan 1500 studenten.

Marcos Paixao, burgemeester van Pacajus: "Door de komst van de universiteit creeren we meer kansen voor onze jeugd. Daarnaast biedt het kansen om deze wijk snel uit te laten groeien tot een belangrijk economisch educatief en strategisch zakelijke wijk."

"De komst van de universiteit past uitstekend in onze strategie om waarde toe te voegen in onze woongebieden. Brazilie ontwikkeld zich in een razend tempo. Veelal denken mensen dan aan de economie rondom Rio de Janeiro en Sao Paulo. Maar Brazilie is meer. De staat Ceara kent de laatste jaren

een enorme economische groei, mede door overheidsinvesteringen in infrastructuur, nieuwe industrie en havens. Haar hoofdstad, Fortaleza (2,5 miljoen inwoners) ligt strategisch gunstig aan de Atlantische Oceaan. Ten westen van de hoofdstad wordt daarom het havengebied 'Porto Pecem' verder

ontwikkeld tot een industriele zone die even groot zal zijn als de haven van Rotterdam, inclusief de maasvlakte. Zo komt er een omvangrijke olieraffinaderij van Petrobras. Wij hebben als investeerder snel doorzien dat mensen niet allen willen werken, maar ook goed wonen en leren. De komende

jaren worden in de regio rondom het havengebied, zo'n 297.000 banen gecreeerd. De nieuwe middenklasse die veelal deze banen invullen hebben het inkomen om te verhuizen van de favela naar een betaalbare woning.", aldus Martijn van Rheenen, CEO van Momentum Capital.

Hij vervolgt: "In Pacajus hebben we de eerste fase van het project opgeleverd. In de omgeving wonen ruim duizend jongeren die uitzien naar de kans die de nieuwe Universiteit in Novo Pacajus hen zal bieden omdat ze nu zijn aangewezen op de lange reis naar de hoofdstad. Het moet ertoe bijdragen

de jongeren een betere toekomst te geven met hoogwaardige educatie in de nabijheid van toekomstige banen en hun huidige leefomgeving. Bovendien zal de universiteit een aantrekkende werking hebben op nieuwe bedrijven en bewoners die zich in Novo Pacajus willen gaan vestigen."

Een film m.b.t. het leggen van de eerste steen is te bekijken op momentumcapital.nl/nieuws/

www.bol.com/nl/upload/banners/728x090_PartnerProgram…" width="728" height="90" alt="Weekdeals (728x90)" border="0" />