Sector: Infrastructuur

Het hele stelsel van boven- en ondergrondse wegen en het leidingnet noemen we de infrastructuur.

In Nederland wordt voor tientallen miljarden euro’s geďnvesteerd in infrastructuur. In Nederland is de infrastructuur van groot belang, want zonder infrastructuur zijn we nergens. De economie hangt er vanaf.
Bij infrastructuur moet je niet alleen denken aan het wegennet, maar ook aan bijvoorbeeld het rioleringsstelsel.

Er is ontzettend veel werk in deze sector, omdat er nooit een einde komt aan de infrastructuurbouw en het onderhoud.

Er zijn ook veel verschillende beroepen in deze sector op verschillende niveaus.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn:
- Wegenaanlegger
- Ontwerper
- Buizenlegger
- Waterbouwer
- Straatmaker

Bij veel beroepen in deze sector ben je veel buiten aan het werk. Je bent dus erg afhankelijk van het weer en je moet vaak een goede lichamelijke conditie hebben. Daarnaast werk je veel samen met andere mensen, dus het is belangrijk om goed samen te kunnen werken in een team.