Sector: Grafische vormgeving

Een combinatie van creativiteit en techniek, zo kun je deze sector het beste noemen. Om tot een grafische oplossing te komen, zoals een website, presentatie of filmpje, maak je vooral gebruik van de computer en ondersteunende programma's op de computer.

Je moet in staat zijn de wensen van de klant of opdrachtgever om te kunnen zetten in een digitaal product. Hiervoor moet je een groot inbeeldingsvermogen hebben, want opdrachtgevers hebben vaak geen kennis van de programma's die jij gebruikt en wat er mogelijk is en wat niet. Je moet goed met mensen om kunnen gaan, want je moet je product ook kunnen presenteren.

Je moet creatief bezig kunnen zijn, maar ook een commerciele kant hebben, omdat je je opdrachtgevers ervan moet overtuigen dat jouw product het beste voor hun is.